پیش خوان

پیش‌خوان

مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام، با تجربه‌ای چندده ساله در عرصه تعلیم و تربیت، در تابستان سال ۱۳۹۵ اقدام به ایجاد مرکزی با عنوان «مرکز تربیت مربی» نمود، تا به صورت متمرکز نیاز خود و حتی سایر مراکز آموزشی و تربیتی در زمینه تأمین سرمایه انسانی را برآورده سازد. فعالیت‌های مرکز، ابتدا با شناخت وضعیت موجود این مجتمع و همچنین ترسیم وضعیت مطلوب و احصاء شاخصهای معلم تراز انقلاب اسلامی آغاز گردید. همزمان، با رصد تجربیات مراکز مشابه و مصاحبه با صاحبنظران این عرصه، به تدوین طرح‌هایی برای حرکت به سمت وضع مطلوب از شرایط موجود پرداخته شد. این طرح‌ها در چند مرحله ویرایش و اصلاح گردید تا با کمترین هزینه مادی و معنوی، بیشترین بازده را حاصل نماید.  همچنین باتوجه به آسیب‌ها و نقایص موجود در بسیاری از دوره‌های تربیت مربی یا معلم، از ابتدا سعی برآن بود که طرح‌های پیش‌رو عاری از این آسیب‌ها باشد. خلاصه طرح‌هایی که در این کتابچه ملاحظه خواهید کرد به شرح ذیل است:

طرح ارزیابی همه جانبه: در این طرح با معرفی ویژگی‌های معلم مطلوب از یک سو و ایجاد انگیزه و راهنمایی ایشان برای حرکت به سمت این ویژگی‌ها از سوی دیگر به رشد و ارتقاء معلمان کمک خواهد شد.

طرح فعالیت‌های پژوهشی: در این طرح معلمان به سمتی هدایت می‌شوند که خود در مسائلی که مورد نیاز آنان است، پژوهش کنند و نتایج حاصل از این پژوهش را به کاربسته و هم در اختیار سایر معلمان نیز قرار دهند.

طرح همایش انتقال تجربه و شب خاطره: طی این همایش معلمان مجتمع و خارج از مجتمع همراه با خانواده‌های خود گرد هم می‌آیند و یک یا چند نفر از افراد شاخص حوزه تعلیم و تربیت به عنوان میهمان همایش تجربیات و خاطرات تربیتی خود را با سایرین به اشتراک گذاشته و از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

طرح مطالعه و کتابخوانی: طی این طرح پس از اقدامات انگیزشی جهت افزایش انگیزه معلمان برای مطالعه، هر معلم متناسب با نیاز خود، از مجموعه کتب و مقالات پیشنهادی مرکز تربیت مربی انتخاب نموده و با مطالعه آن نقص‌ها و نیازهای خود را مرتفع می‌سازد.

طرح پیشران ایده‌های تربیتی: رویداد پیشران ایده‌های تربیتی، همایشی چند روزه است که طی آن در مدت کوتاهی ایده‌های نو مطرح شده و ایده‌های مطرح شده با کمک مشاورین و متخصصین تا حد زیادی به تحقق نزدیک می‌شود.

طرح سایت تعاملی: ایجاد یک سایت به عنوان بستر ارتباط، تعامل و همکاری فعالان حوزه تعلیم و تربیت با یکدیگر، به اشتراک گذاری مطالب و همچنین رشد و ارتقاء ایشان.

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تربیت مربی مجتمع آموزشی امام صادق(ع) می باشد.